Stowarzyszenie ARTNOWA to organizacja zajmująca się prowadzeniem działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie sztuk plastycznych i rozwoju osobistego. Przeciwdziała uzależnieniu i patologią społeczną, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Na pierwszym miejscu stawiają dzieci i młodzież, walcząc o ich prawa i potrzeby. W skład Stowarzyszenia wchodzą nauczyciele, pasjonaci sztuki oraz młodzi ludzie którzy na wzajem sobie pomagają.

Tef: 662037405   (32) 622-70-79


Prezesem Stowarzyszenia jest pan Mariusz Smolik mający duże doświadczenie w pracy społecznej i pedagogicznej. Pracuje zawodowo organizując zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wraz ze swą żoną Agatą Smolik stworzyli Stowarzyszenie ARTNOVA, które w swych działaniach główny nacisk kładzie na kreatywny rozwój osób uczestniczących w różnych zajęciach. Starają się  stworzyć jak najlepszą alternatywę relacji między nauczycielem a uczniem. Polega to na partnerstwie umożliwiającym nawiązanie relacji z osobami w każdym wieku.

Agata Smolik mgr Wychowania Plastycznego. Od 15 lat pracuje zawodowo z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi prowadząc różnego rodzaju działania artystyczne, plenery, półkolonie, warsztaty tematyczne,wycieczki oraz wystawy. Opiekunka oraz założycielka Galerii Miejskiej " Perspektywa ", wspierająca młode talenty wkraczające na rynek sztuki. Prowadzi zajęcia przygotowawcze do Liceów Plastycznych oraz Wyższych Uczelni Artystycznych z pozytywnym efektem końcowym. Dzieci oraz młodzież prowadzone przez panią Agatę osiągają sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach plastycznych.

 O sukcesach Agaty Smolik  można przeczytać na stronach: Urzędu Miejskiego w Jaworznie i MCKiS w Jaworznie.

Obecnie najbardziej zaangażowani członkowie Stowarzyszenia to: mgr Małgorzata Wosik, mgr Monika Batko, mgr Danuta Szczygieł, mgr Anna Pierzchała. Zrealizowały projekt "Półkolonia dla Małych Artystów " współfinansowany przez Urząd Miejski w Chrzanowie.

Wspólnie z zarządem pracują nad projektem  " Centrum Aktywności Twórczej " współfinansowanym przez Urząd Miejski w Jaworznie.